Wat is scrolldiepte in Google Tag Manager en hoe stel ik die in

Het korte antwoord: Het percentage van de pagina dat naar beneden bent gescrold.

Scrolldiepte is een belangrijke metric voor website-eigenaren omdat het aangeeft hoe ver een gebruiker scrollt op een pagina.
Deze informatie kan gebruikt worden om te begrijpen hoe gebruikers de inhoud van een pagina consumeren en om te bepalen welke delen van een pagina het meest populair zijn.

In Google Tag Manager (GTM) kunt u een tag afvuren vanaf een bepaalde scrolldiepte door een aangepaste trigger te maken die op basis van de scrollpositie van een pagina een tag activeert. Hier zijn de stappen om dat te doen:

 1. Ga naar Google Tag Manager en open de container waar u de scrolldiepte wilt meten.
 2. Klik op “Triggers” in het linkermenu en klik vervolgens op “Nieuwe” om een nieuwe trigger aan te maken.
 3. Selecteer “Aangepaste trigger” als triggertype.
 4. Geef de trigger een naam, bijvoorbeeld “pagina 75% bekeken”.
 5. Selecteer “Scrolldiepte” als trigger-actie.
 6. Je krijgt hier de keuzes voor horizontaal of verticaal scrollen. In de meeste gevallen zul je alleen verticaal willen scrollen. Vul hier vervolgens een aantal percentages in (zonder % teken) met komma gescheiden.
 7. Verder krijg je de keus tussen window load, DOM Ready of container load. In de meeste gevallen is de eerste keuze prima. De overige keuzes kunnen een optie zijn als er dynamisch via javascript content wordt ingeladen terwijl de pagina al getoond wordt waardoor de pagina effectief groter wordt. Dat zou invloed kunnen hebben op het percentage.
 8. Standaard geldt deze trigger voor alle pagina’s. Je kunt ook aangeven dit alleen op bepaalde pagina’s te doen gegeven bepaalde voorwaarden.
 9. Klik op “Opslaan” om de trigger op te slaan.
 10. Maak een tag aan die de scrolldiepte data verzend naar bijvoorbeeld Google Analytics.
 11. Selecteer de aangepaste trigger die u net heeft gemaakt als de trigger voor de tag.
 12. Klik op “Publiceren” om de wijzigingen live te zetten.

In Google Analytics 4 zit tevens een automatische tool die een scrolldiepte event afvuurt. Dit gebeurd daar echter alleen bij 90% van de pagina en is verder niet aan te passen.

Je kunt scrolldiepte ook meten als een variabele en dat aan tag’s meegeven. Dit is bijvoorbeeld handig i.c.m. het scrolldiepte event.
Samen met het scrolldiepte even wordt er ook een variabele met het percentage in de dataLayer gezet. Om dit variabele te gebruiken moet je een dataLayer variabele ofwel een variabele voor de gegevenlaag instellen. Hier is hoe u dat doet:

 1. Klik op “Variabele” in het linkermenu en klik vervolgens op “Nieuwe” om een nieuwe variabele aan te maken.
 2. Selecteer “Variabele voor de gegevenslaag” als variabele type.
 3. Geef de variabele een naam, bijvoorbeeld “Scroll-diepte”.
 4. Voer in het veld dit in scrollThreshold
 5. Je kunt verder nog een standaardwaarde invullen of gewoon zo laten en opslaan
 6. Om de variabele te gebruiken kun je ze aan tag’s toevoegen als variabele.
 7. Klik op “Publiceren” om de wijzigingen live te zetten.

Voor Google Analytics 4 kun je een GA4 event tag maken en bij gebeurtenisparameters deze variabele als de waarde toevoegen.
In GA4 is deze waarde echter pas te gebruiken in rapporten als je ze als aangepaste statistiek toevoegt.